Bảng báo giá Tấm Cuộn Inox 304, Inox 201, Inox 430 mới nhất

Inox Hạnh Phúc nhà phân phối inox Tấm Cuộn đa dạng, chuyên nghiệp nhập khẩu từ các nhà sản xuất uy tín hàng đầu trong ngành. Xin cập nhật đến quý khách hàng bảng giá Tấm, Cuộn Inox 304, Inox 201, Inox 430 mới nhất, đa dạng độ dày.

Bảng Giá và Quy cách Tấm / Cuộn Inox 304:

Quy cách
độ dày
Khổ Bề mặt Xuất xứ Đóng gói Đơn giá
0,2- 0,25 mm 1000 / 1200 BA ( Bóng) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
 0,3 mm 1000 / 1200 BA ( Bóng) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc…. Theo yêu cầu Liên hệ thêm
 0,3 mm 1000 / 1200 2B ( Mờ) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
 0,3 mm 1000 / 1200 Hairline (sọc) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
 0,4 mm 1000 / 1200 BA ( Bóng) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
 0,4 mm 1000 / 1200 2B ( Mờ) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc…. Theo yêu cầu Liên hệ thêm
 0,4 mm 1000 / 1200 Hairline (sọc) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
 0,5 – 0,6 mm 1000 / 1200 / 1500 BA ( Bóng) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
 0,5 – 0,6 mm 1000 / 1200 / 1500 2B ( Mờ) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
 0,5 – 0,6 mm 1000 / 1200 / 1500 Hairline (sọc) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
 0,7 – 0,9 mm 1000 / 1200 / 1500 BA ( Bóng) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
0,7 – 0,9 mm 1000 / 1200 / 1500 2B ( Mờ) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
0,7 – 0,9 mm 1000 / 1200 / 1500 Hairline (sọc) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
1,0 mm 1000 / 1200 / 1500 BA ( Bóng) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
1,0 mm 1000 / 1200 / 1500 2B ( Mờ) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
1,0 mm 1000 / 1200 / 1500 Hairline (sọc) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
1,2 mm 1000 / 1200 / 1500 BA ( Bóng) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
1,2 mm 1000 / 1200 / 1500 2B ( Mờ) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
1,2 mm 1000 / 1200 / 1500 Hairline (sọc) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
1,5 mm 1000 / 1200 / 1500 BA ( Bóng) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
1,5 mm 1000 / 1200 / 1500 2B ( Mờ) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
1,5 mm 1000 / 1200 / 1500 Hairline (sọc) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
2,0 mm 1000 / 1200 / 1500 BA ( Bóng) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
2,0 mm 1000 / 1200 / 1500 2B ( Mờ) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
2,0 mm 1000 / 1200 / 1500 Hairline (sọc) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
2,5 mm 1000 / 1200 / 1500 2B ( Mờ) Hàn Quốc, Indo, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
3,0 – 10mm  1200 / 1500 2B ( Mờ) Hàn Quốc, Indo, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
3,0 – 10mm  1500 No.1 Hàn Quốc, Indo, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
12 – 16 mm  1500 No.1 Hàn Quốc, Indo, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
18 mm trở lên  1500 No.1 Hàn Quốc, Indo, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm

Bảng Giá và Quy cách Tấm / Cuộn Inox 201:

Quy cách

độ dày

Khổ Bề mặt Xuất xứ Đóng gói Đơn giá
 0,2- 0,25 mm 1000 / 1200 BA ( Bóng) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
 0,3 mm 1000 / 1200 BA ( Bóng) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc…. Theo yêu cầu Liên hệ thêm
 0,3 mm 1000 / 1200 2B ( Mờ) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
 0,3 mm 1000 / 1200 Hairline (sọc) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
 0,4 mm 1000 / 1200 BA ( Bóng) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
 0,4 mm 1000 / 1200 2B ( Mờ) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc…. Theo yêu cầu Liên hệ thêm
 0,4 mm 1000 / 1200 Hairline (sọc) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
 0,5 – 0,6 mm 1000 / 1200 / 1500 BA ( Bóng) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
 0,5 – 0,6 mm 1000 / 1200 / 1500 2B ( Mờ) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
 0,5 – 0,6 mm 1000 / 1200 / 1500 Hairline (sọc) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
 0,7 – 0,9 mm 1000 / 1200 / 1500 BA ( Bóng) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
0,7 – 0,9 mm 1000 / 1200 / 1500 2B ( Mờ) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
0,7 – 0,9 mm 1000 / 1200 / 1500 Hairline (sọc) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
1,0 mm 1000 / 1200 / 1500 BA ( Bóng) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
1,0 mm 1000 / 1200 / 1500 2B ( Mờ) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
1,0 mm 1000 / 1200 / 1500 Hairline (sọc) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
1,2 mm 1000 / 1200 / 1500 BA ( Bóng) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
1,2 mm 1000 / 1200 / 1500 2B ( Mờ) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
1,2 mm 1000 / 1200 / 1500 Hairline (sọc) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
1,5 mm 1000 / 1200 / 1500 BA ( Bóng) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
1,5 mm 1000 / 1200 / 1500 2B ( Mờ) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
1,5 mm 1000 / 1200 / 1500 Hairline (sọc) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
2,0 mm 1000 / 1200 / 1500 BA ( Bóng) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
2,0 mm 1000 / 1200 / 1500 2B ( Mờ) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
2,0 mm 1000 / 1200 / 1500 Hairline (sọc) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
2,0 mm 1000 / 1200 / 1500 No.1 Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
2,5 mm 1000 / 1200 / 1500 2B ( Mờ) Hàn Quốc, Indo, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
3,0 – 10mm  1200 / 1500 2B ( Mờ) Hàn Quốc, Indo, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
3,0 – 10mm  1200 / 1500 No.1 Hàn Quốc, Indo, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
12 – 16 mm  1500 No.1 Hàn Quốc, Indo, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
18 mm trở lên  1500 No.1 Hàn Quốc, Indo, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm

Bảng Giá và Quy cách Tấm / Cuộn Inox 430/410/409:

Quy cách

độ dày

Khổ Bề mặt Xuất xứ Đóng gói Đơn giá
0,2- 0,25 mm 1000 / 1200 BA ( Bóng) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
 0,3 mm 1000 / 1200 BA ( Bóng) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc…. Theo yêu cầu Liên hệ thêm
 0,3 mm 1000 / 1200 2B ( Mờ) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
 0,3 mm 1000 / 1200 Hairline (sọc) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
 0,4 mm 1000 / 1200 BA ( Bóng) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
 0,4 mm 1000 / 1200 2B ( Mờ) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc…. Theo yêu cầu Liên hệ thêm
 0,4 mm 1000 / 1200 Hairline (sọc) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
 0,5 – 0,6 mm 1000 / 1200 / 1500 BA ( Bóng) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
 0,5 – 0,6 mm 1000 / 1200 / 1500 2B ( Mờ) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
 0,5 – 0,6 mm 1000 / 1200 / 1500 Hairline (sọc) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
 0,7 – 0,9 mm 1000 / 1200 / 1500 BA ( Bóng) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
0,7 – 0,9 mm 1000 / 1200 / 1500 2B ( Mờ) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
0,7 – 0,9 mm 1000 / 1200 / 1500 Hairline (sọc) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
1,0 mm 1000 / 1200 / 1500 BA ( Bóng) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
1,0 mm 1000 / 1200 / 1500 2B ( Mờ) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
1,0 mm 1000 / 1200 / 1500 Hairline (sọc) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
1,2 mm 1000 / 1200 / 1500 BA ( Bóng) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
1,2 mm 1000 / 1200 / 1500 2B ( Mờ) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
1,2 mm 1000 / 1200 / 1500 Hairline (sọc) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
1,5 mm 1000 / 1200 / 1500 BA ( Bóng) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
1,5 mm 1000 / 1200 / 1500 2B ( Mờ) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
1,5 mm 1000 / 1200 / 1500 Hairline (sọc) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
2,0 mm 1000 / 1200 / 1500 BA ( Bóng) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
2,0 mm 1000 / 1200 / 1500 2B ( Mờ) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
2,0 mm 1000 / 1200 / 1500 Hairline (sọc) Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
2,5 mm 1000 / 1200 / 1500 2B ( Mờ) Hàn Quốc, Indo, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
3,0 – 10mm  1200 / 1500 2B ( Mờ) Hàn Quốc, Indo, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm
3,0 – 10mm  1500 No.1 Hàn Quốc, Indo, Trung Quốc… Theo yêu cầu Liên hệ thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0982 481 546

icon zalo